Pokój-Studio Porta Portese

Konwersja z lokalnym w jednej pracowni, wielofunkcyjny, z pomocą wycinanie ścianek działowych, montaż kuchni chowany włączone w ścianie, wyposażona kuchnia. Szczególną uwagę zwrócono na etapie budowy ściany aby wstawić kształt kuchnia i drzwi wykonane na zamówienie.

ŚrodowiskaPełna

Konwersja z lokalnym w jednej pracowni, wielofunkcyjny, z pomocą wycinanie ścianek działowych, montaż kuchni chowany włączone w ścianie, wyposażona kuchnia. Szczególną uwagę zwrócono na etapie budowy ściany aby wstawić kształt kuchnia i drzwi wykonane na zamówienie.

Click here to leave a review