Villa Ada Dziedzinie Axa Powiedział Palocco

Aktualizacja willa z lat 70-tych, w wyniku całkowitej przebudowy, rozbudowy pomieszczeń i regulacja systemów i urządzeń.

ŚrodowiskaPełna

Aktualizacja willa z lat 70-tych, w wyniku całkowitej przebudowy, rozbudowy pomieszczeń i regulacja systemów i urządzeń.

Click here to leave a review