Apartamenty Via Dziesięciny

Kompleksowy remont mieszkania w centrum Wieży. Cechą operacji była l'kucia ścian w przedpokoju i korytarzu, po otrzymaniu jeden salon bardziej jasne, znośny , i dużych rozmiarach.

ŚrodowiskaPełna

Kompleksowy remont mieszkania w centrum Wieży. Cechą operacji była l'kucia ścian w przedpokoju i korytarzu, po otrzymaniu jeden salon bardziej jasne, znośny , i dużych rozmiarach.

Do wykładzin, był używany wsparcie Lvt Luxury Vinil Tile (sąsiadująco vinyl tanie), co jest alternatywą do każdego typu podłogi.

Click here to leave a review